Vi driver med oppdrett i vårt nettverk i Agderkatten, og det er mange forskjellige rasetyper du kan få tak i. Mange av våre medlemmer driver med oppdrett, så nettverket er det ikke mye å si på. Kattene som blir solgt ut til nye eiere er rene som alltid, og de kommer med dokumentasjon på rase og dyrehold. Det er ikke bare våre medlemmer som kan få en katt fra en av våre oppdrettere, men det er et kvalitetsstempel at de kommer fra oss. Alle folk kan komme og få en katt fra oss, men det er flere ting som må ligge i bunn før en katt blir gitt bort. Den skal være sammen med sin mor inntil 10 uker, og det vil ikke være diskutabelt på noen som helst måte. I tillegg vil det være opp til oppdretterne å velge hvem som skal få kjøpe katt.
Forbundet stiller strenge krav til hvordan oppdrett og dyrehold skal foregå, og vi følger disse retningslinjene for alles beste.
Når vi nå har gått litt inn på hvordan man kan få seg en katt gjennom våre medlemmer og oppdrettere, så kan vi fortelle hva som må gjøres for at du kan bli medlem i Agderkatten.

Det er ikke så veldig vanskelig, egentlig. Du trenger bare å ta kontakt med noen i vårt styre og fortelle at du vil være medlem, så er det et formelt søknadsskjema du fyller ut. Dette er for å avdekke om du har katt, har hatt katt og så videre. Det er ingen veldig streng runde, for vi vil gjerne ha medlemmer, men det er viktig for oss å ha oversikt over hvilke medlemmer vi har, slik at vi ka planlegge litt fram i tid.

Det vil også være en innmeldingsavgift på 500,- men det varer ut året uansett, så det er på en måte direkte kontingent du betaler for å være medlem hos oss.

Flere fordeler med å vaere medlem i Agderkatten

Det er flere fordeler med å være medlem i Agderkatten foruten det sosiale. Det er flere muligheter til å gå videre til å bli en dommer på nasjonalt nivå, og hvis du virkelig vil være med å sette fingeren på noe, så er det flere som har vært dommere på internasjonale oppdrag. Det er alltid gøy å være i nærheten av katten, men vi må alltid være sikre på at katten får beholde sin egenart.
Du kan ringe noen i styret, eller så kan du sende mail til agderkattenpost@gmail.com. Da vil din henvendelse bli besvart så fort som mulig.

Ikke vanskelig å bli medlem hos Agderkatten

Det er ikke vanskelig å bli medlem hos Agderkatten, og vi ser fram til å få enda flere katteinteresserte med om bord. Dette skal bli gøy, og vi gleder oss allerede til neste utstilling.

Når du blir medlem får du også tilgang til våre møtelokaler hvor det ofte er sosiale sammenkomster på kveldene. Du vil også kunne ta på deg verv hvis det er noe du ønsker. Alle skal få muligheten til å bidra så godt man kan, og vi vet at alle ikke har allverdens tid, men vi tar til takke med den hjelpen vi får med å drifte klubben.